روش نصب لمینت

روش نصب لمینت

ابتدا سطحی که میخوهید لمینت را روی آن بچینید از نظر صاف بودن کاملا" بررسی کنید . سطوح پانل ها را از نظر خرابی مورد بررسی قرار دهيد،کليک های نر و ماده پانل ها را در نظر بگيريد...

دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵