انواع پارکتها

انواع پارکتها

در حال حاضر پارکتهای تمام چوب در مدل های مختلفی ارائه می شود.از چوب درخت بلوط -گردو ...

دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵