چشمی دیجیتال چیست ؟

چشمی دیجیتال چیست ؟

چشمی دیجیتال متشکل از یک صفحه نمایشگر و یک دوربین است. با هدف نمایش شخص یا اشخاصی که پشت درب منزل یا محل کار شما قرار دارند.

دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵