آیفون تصویری

آیفون تصویری

برخی ویژگیهای آیفون تصویری های جدید عبارتند از: دارای کلیدهای لمسی (Touch) امکان ارتباط بین واحدها...

دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵